Η ομάδα μας

Το έργο της Beelosophy εποπτεύεται απο τις κ.κ. Δέσποινα και Έλενα Στυλιανοπούλου και συνεπικουρείται από Ambassadors και Συμβούλους. Η Beelosophy απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, λειτουργεί υπό πλήρη διαφάνεια και ελέγχεται ετησίως ως προς τα πεπραγμένα και τον επιχειρησιακό και οικονομικό της απολογισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι Ambassadors της Beelosophy είναι διακεκριμένες προσωπικότητες που προωθούν τους σκοπούς και τις αξίες της Beelosophy και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία των Μελισσών.

Τα μέλη του Μητρώου Συμβούλων είναι επιστήμονες, επαγγελματίες και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης, στον σχεδιασμό ή και στην υλοποίηση δράσεων της Beelosophy.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων, η ομάδα μας ενισχύεται με εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν την κάθε φορά απαιτούμενη εμπειρία.