Τι κάνουμε

Ενδιαφερόμαστε για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη ζωή

Με έμπνευση τον θαυμαστό κόσμο των Μελισσών, υλοποιούμε signature δράσεις εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης, ανάδειξης εξαιρετικών πρωτοβουλιών, ανάδειξης και διαφύλαξης στοιχείων πολιτισμού και περιβάλλοντος, διάδοσης καλών πρακτικών, Επιστήμης των Πολιτών. Συνδέουμε τομείς συναφούς ενδιαφέροντος, προωθούμε τη συνεργατική δικτύωση και επιδιώκουμε τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων και φορέων.