Μελεκούνι Ρόδου 

Το μελεκούνι Ρόδου είναι εγγεγραμμένο στοιχείο στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η δράση Sweeten Your Heritage έχει στόχο να αναδείξει και να διαφυλάξει το Μελεκούνι Ρόδου και τη συναφή εθιμική πρακτική που συνδέεται με τη συλλογική μνήμη και τις διατροφικές πρακτικές των Ροδίων και με τη διαμόρφωση και διάδοση των τοπικών διατροφικών συνηθειών, αλλά και της παραδοσιακής ελληνικής ζαχαροπλαστικής.