Σχετικά με εμάς

Στοχεύουμε σε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον, εμπνεόμενοι από τις Μέλισσες

«Beelosophy»

Αποτελείται από τις λέξεις «Bee» (Μέλισσα) και «Philosophy» (Φιλοσοφία).

Ο μη κερδοσκοπικός φορέας Beelosophy γεννήθηκε το 2022 ως απόκριση στην επιδεινούμενη κρίση των Μελισσών. Αναγνωρίζουμε τη μείωση των πληθυσμών των Μελισσών και άλλων επικονιαστών που παρατηρείται παγκοσμίως (και την αλληλένδετη περιβαλλοντική και πολιτιστική κρίση) ως σημαντική απειλή για τη ζωή που απαιτεί συντονισμένη δράση σε όλα τα επίπεδα.

Προσέγγιση - Αντίκτυπος

Διεπόμενη από Μελισσοκεντρική λογική, η Beelosophy εργάζεται για την ανάδειξη της σημασίας και τη διαφύλαξη της κληρονομιάς των Μελισσών και της μελισσοκομίας, την προστασία των Μελισσών από διάφορες απειλές, καθώς και την άντληση χρήσιμων διδαγμάτων από αυτές. Για την υλοποίηση του έργου της, η Beelosophy συνδέει τομείς συναφούς ενδιαφέροντος, προωθεί τη συνεργατική δικτύωση και επιδιώκει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων και φορέων.

Διαφάνεια – Πιστοποίηση

Η Beelosophy είναι ανεξάρτητη από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις, δημόσιες αρχές και πολιτικά κόμματα ή άλλους ιδιωτικούς φορείς και λειτουργεί υπό πλήρη διαφάνεια. Παρακολουθείται ετησίως ως προς τον επιχειρησιακό και οικονομικό της σχεδιασμό και αποτελέσματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς ανήκει στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ

Η Beelosophy υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με το έργο της δηλώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ευημερία και στη διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος της κοινωνίας των Μελισσών και της μελισσοκομίας.

Ειδικότερα, το έργο της Beelosophy σχετίζεται με τους εξής στόχους: