Σχετικά με εμάς

Στοχεύουμε σε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον, εμπνεόμενοι από τις Μέλισσες

Η Beelosophy είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναγνωρίζει την ανάγκη ανάδειξης της σημασίας των Μελισσών, άντλησης χρήσιμων διδαγμάτων από αυτές, προστασίας τους από διάφορες απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς και διαφύλαξης της κληρονομιάς των Μελισσών και της μελισσοκομίας. Η Beelosophy ανήκει στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ

Η Beelosophy υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς με το έργο της δηλώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ευημερία και στη διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος της κοινωνίας των Μελισσών και της μελισσοκομίας.

Ειδικότερα, το έργο της Beelosophy σχετίζεται με τους εξής στόχους: