Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Το όραμά μας


Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι, μέσα από πρωτοβουλίες ευρείας συνεργασίας και συμμετοχής με έμπνευση τις Μέλισσες, χτίζουν ένα μέλλον καλύτερο για όλους.

Η αποστολή μας


Υποστηρίζουμε την ανάδειξη της αξίας και τη διαφύλαξη της κληρονομιάς της κοινωνίας των Μελισσών και της μελισσοκομίας, για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον.

Οι αξίες μας

Ενεργούμε με σεβασμό, διορατικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, και αξιοπιστία

Διεπόμαστε από υψηλό αίσθημα ηθικής και επαγγελματισμού

Αναζητούμε βιώσιμες λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον

Μας ενδιαφέρουν όχι μόνο μεγάλες, αλλά και μικρές παρεμβάσεις με ισχυρό θετικό αντίκτυπο και πολλαπλασιαστική δυναμική

Αναγνωρίζουμε την αξία της συνεργασίας και της κινητοποίησης πόρων και γνώσης, τόσο από μεμονωμένα άτομα, όσο και από συλλογικότητες

Δε δεσμευόμαστε από παραδοσιακές αντιλήψεις ή πρακτικές. Συνεχώς αναζητούμε τη βελτιωτική αλλαγή 

Αξιοποιούμε την επινοητικότητα και την επιστημονική γνώση και αναδεικνύουμε καλές πρακτικές

Με δημιουργική ανησυχία, σχεδιάζουμε και καταθέτουμε προτάσεις, και αναλαμβάνουμε δράση

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ