Συνεργασίες

Αν σε εμπνέει η αποστολή μας και χρειάζεσαι έναν αξιόπιστο εταίρο, ίσως μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 

Συνεργαζόμαστε με φορείς και άτομα που στοχεύουν σε αμοιβαία επωφελείς δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σχετιζόμενες τοπικές ομάδες, κοινότητες φορέων και οργανώσεις επίσης μετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις μας. 

The project "BEELOSOPHY" is sponsored by

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΙΓΙΔΑ