Καταφύγια Μελισσών

Bee Sanctuaries

Σε πράσινους χώρους ή εκτάσεις, που εφαρμόζουν οικολογικές πρακτικές φιλικές προς τους επικονιαστές και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και στην υγεία του οικοσυστήματος, απονέμεται ο τίτλος Καταφύγια Μελισσών.

Σε ένα Καταφύγιο Μελισσών, δεν είναι αναγκαία η διατήρηση εκτρεφόμενων Μελισσών. Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων όπως ευαισθητοποίηση, εκπαιδευτικές ομιλίες, περίπατοι, πρωτοβουλίες επιστήμης των πολιτών, ανάδειξη εξαιρετικών πρωτοβουλιών, διάδοση καλών πρακτικών, και άλλα, τα Καταφύγια Μελισσών συνδέουν άτομα, κοινότητες και φορείς, εμπνέουν, παράγουν νέα γνώση για το οικοσύστημα και καλλιεργούν την κοινή συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον.

Σε έναν μελισσόκηπο - Καταφύγιο, όπως και στη φύση, οι αποικίες Μελισσών δε μεταφέρονται, αφού στόχος δεν είναι η εντατική εκμετάλλευση ή το άγχος των συχνών μετακινήσεων για το κυνήγι ανθοφοριών.

Εάν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στο δίκτυο Καταφυγίων Μελισσών ή να στηρίξεις τη δράση, επικοινώνησε μαζί μας.

Καταφύγιο Σταμάτας Αττικής 

Χωροθέτηση: ΚΤΗΜΑ ΚΟΚΟΤΟΥ 

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Στο υπέροχο, επισκέψιμο κτήμα Κοκοτού, με φόντο ένα ανόθευτο τοπίο και ανάμεσα σε αμπέλια βιολογικής καλλιέργειας, ορνιθώνα, λαχανόκηπο και δασικό τμήμα, φιλοξενείται ένας μελισσόκηπος, που έχει λάβει Πιστοποιητικό Καταφυγίου Μελισσών από τη BEELOSOPHY. Η ελεύθερη ζωή των Μελισσών και των λοιπών επικονιαστών ακολουθεί ευλαβικά τους ρυθμούς της φύσης. Το Κτήμα Κοκοτού εφαρμόζει αειφορική διαχείριση και δεν κάνει χρήση φυτοφαρμάκων. Οι Μέλισσες χτίζουν ελεύθερα το δικό τους κερί, επιλέγουν μόνες τους τις βασίλισσες και τον αριθμό των κηφήνων, σμηνουργούν όποτε θέλουν, και απολαμβάνουν φυσική διατροφή χωρίς φάρμακα. Στο Καταφύγιο, επίσης, φιλοξενούνται Μελίσσια διασωθέντα από αφεσμούς. Ενίοτε δωρίζονται αποικίες σε καλούς οικοδεσπότες.