Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΚΑΣ

Γεωπόνος

Στέλεχος του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής. Κατέχει μεγάλη εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων και ως εισηγητής ή μέλος Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη συγγραφή εγχειριδίων σε θέματα αρμοδιότητάς του. Κάτοχος διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού διπλώματος στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο, Δημοκρίτειο, Πελοποννήσου, Πειραιώς). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα διατριβής «Τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα ως εργαλεία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης».