ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΜΦΩΝΑΣ

Αρχιτέκτονας

Αρχιτέκτονας με αποδεδειγμένη πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού σε έργα υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με εξειδίκευση στο AutoCAD, το Computer-Aided Design (CAD) και το Design Management. Κάτοχος διπλωμάτων στην Αρχιτεκτονική από διάφορα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.