Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ

Συντονίστρια ELL 

H Ειρήνη κατέχει εικοσαετή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, καθώς και εμπειρία στον συντονισμό Environmental Living Labs (ELL). Παράλληλα, έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και συντονισμό βιωματικών περιβαλλοντικών δράσεων, και στη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων και παρεμβάσεων σε παιδιά και εφήβους. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα έρευνας "τα ιθαγενή φυτά της Κρήτης και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον και τη ζωή μας". Συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες και προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και σε δράσεις για το European Cooperation in Science and Technology.