Δρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

Αρχαιολόγος


Ο Γιώργος, τα τελευταία είκοσι χρόνια, μελετά ζητήματα που άπτονται της αρχαιολογίας, της εθνογραφίας και γενικότερα της ιστορίας της μελισσοκομίας. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιτόπιες εθνογραφικές έρευνες για την καταγραφή της παραδοσιακής μελισσοκομίας σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Με το διακεκριμένο πρωτότυπο έργο του, συνέβαλλε στην κατανόηση της ελληνικής μελισσοκομίας της αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων (μελισσοκομία με αντίγραφα αρχαίων και βυζαντινών πήλινων κυψελών).