Σχετικά με εμάς

Στοχεύουμε σε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον, εμπνεόμενοι από τις Μέλισσες

«Beelosophy»

Αποτελείται από τις λέξεις «Bee» (Μέλισσα) και «Philosophy» (Φιλοσοφία).

Ο μη κερδοσκοπικός φορέας Beelosophy γεννήθηκε το 2022, με στόχο να αποκριθεί στην περιβαλλοντική και πολιτισμική κρίση και στη μείωση των πληθυσμών των Μελισσών και λοιπών επικονιαστών που παρατηρείται παγκοσμίως, έχοντας επίγνωση ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς Μέλισσες.

Διεπόμενη από Μελισσοκεντρική λογική, η Beelosophy εργάζεται για την ανάδειξη της σημασίας και τη διαφύλαξη της κληρονομιάς των Μελισσών και της μελισσοκομίας, την προστασία των Μελισσών από διάφορες απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς και την άντληση χρήσιμων διδαγμάτων από αυτές. Συνδέει τομείς συναφούς ενδιαφέροντος, προωθεί τη συνεργατική δικτύωση και επιδιώκει τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων και φορέων στο έργο της.

Η Beelosophy ανήκει στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ

Η Beelosophy υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με το έργο της δηλώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ευημερία και στη διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος της κοινωνίας των Μελισσών και της μελισσοκομίας.

Ειδικότερα, το έργο της Beelosophy σχετίζεται με τους εξής στόχους: