Γιατί με αφορά;

Θα μπορούσες να φανταστείς έναν γκρίζο κόσμο χωρίς δέντρα, φρούτα και ευωδιαστά λουλούδια;

Το πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια οι Μέλισσες και λοιποί άγριοι επικονιαστές μειώνονται, τόσο σε αφθονία, όσο και σε ποικιλότητα, λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που οδηγούν στην υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και ασκούν πίεση στο περιβάλλον. Χωρίς τις Μέλισσες, ζώα και φυτά πεθαίνουν, ενώ η ζωή υποβαθμίζεται και απειλείται με αφανισμό.

Η Σημασία των Μελισσών

Οι Μέλισσες, ως κύριοι επικονιαστές, είναι απαραίτητοι για την υγεία των οικοσυστημάτων, την ευημερία και την ίδια τη ζωή.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι Μέλισσες, ως αόρατοι βοηθοί των θεών, και η θαυμαστή τους κοινωνία, έχουν περίοπτη θέση στον πολιτισμό και στη λαϊκή παράδοση, και ισχυρούς συμβολισμούς στη θρησκεία, τη φιλοσοφία, τη μυθολογία, τις τέχνες, τη λαϊκή θεραπευτική και τη ζωή. Συνδέονται με την αρμονία, τη συνεργασία, την ηθική, την αναγέννηση και την αιωνιότητα και μας εμπνέουν να υιοθετούμε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Επιπλέον, η μελέτη της ζωής των Μελισσών και της συλλογικής τους σοφίας αντανακλά θετικές αξίες και αναδύει νέα γνώση που βελτιώνει τον κόσμο.

Πώς μπορώ να βοηθήσω;

Στήριξέ μας! Οι Μέλισσες και ο πλανήτης μας σε χρειάζονται.

Μεμονωμένα άτομα

 • Φυτεύω γηγενή μελισσοτροφικά φυτά
 • Προτιμώ βιολογικά προϊόντα και σκευάσματα
 • Αγοράζω ακατέργαστο μέλι από τοπικούς παραγωγούς
 • Καταναλώνω με βιώσιμο τρόπο
 • Αποφεύγω τη χρήση φυτοφαρμάκων
 • Προστατεύω άγριες αποικίες μελισσών
 • Συμβάλλω στην προστασία των οικοσυστημάτων
 • Ευαισθητοποιώ την κοινότητά μου και το δίκτυό μου

Μελισσοκόμοι και αγρότες

 • Αποφεύγω τη χρήση φυτοφαρμάκων
 • Εφαρμόζω περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές
 • Αφήνω ακαλλιέργητα τμήματα στο χωράφι
 • Φυτεύω γηγενή μελισσοτροφικά φυτά γύρω από το χωράφι
 • Δημιουργώ φράκτες επικονιαστών
 • Διαφοροποιώ τις καλλιέργειες

Ιθύνοντες πολιτικής, οργανισμοί και κέντρα λήψης αποφάσεων

 • Ενθαρρύνω φιλικές πρακτικές για τις Μέλισσες και το περιβάλλον
 • Συμμετέχω σε δράσεις στήριξης των Μελισσών και του περιβάλλοντος
 • Επενδύω σε δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων
 • Συνεργάζομαι με τη Beelosophy και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Προωθώ τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων και δικτύων για την παρακολούθηση, την έρευνα, την αξιολόγηση και την προστασία των επικονιαστών