ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ DESIGN THINKING

2023-05-03

Την Παρασκευή 21 Απριλίου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το σεμινάριο «Design thinking» που διοργανώθηκε από το social dynamo, Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο σεμινάριο μάθαμε να λύνουμε προκλήσεις, να ακούμε τις ανάγκες των ωφελούμενων μας και να σχεδιάζουμε ανθρωποκεντρικά προγράμματα. Με πρακτικό τρόπο εξοικειωθήκαμε με εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε πολλές πτυχές της δουλειάς μας όπως: persona, user journey, service blueprint, problem solving κ.ά.