ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2023-01-09

Κατόπιν ελέγχου της ταυτότητας της Beelosophy, η εγγραφή μας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (https://drasis.culture.gr/) έχει ολοκληρωθεί με αριθμό μητρώου: 66468. Ευχαριστούμε το Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων και τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου.