ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

2023-12-05

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται απώλειες στους πληθυσμούς των Μελισσών παγκοσμίως. Χωρίς τις Μέλισσες, πολλά είδη φυτών θα μειωθούν και εν τέλει θα εξαφανιστούν, μαζί με τους οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτά. Επομένως, χωρίς τις Μέλισσες, ζώα και φυτά πεθαίνουν, ενώ και η ζωή υποβαθμίζεται και απειλείται.

Για την ανάσχεση της τάσης αυτής, είναι κρίσιμο να εφαρμόζουμε οικολογικές πρακτικές φιλικές προς τους επικονιαστές και το περιβάλλον, και να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα και στην υγεία του οικοσυστήματος.

Το Κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής λειτουργεί σε αρμονία με τη φύση, εφαρμόζει αειφορική διαχείριση και δεν κάνει χρήση φυτοφαρμάκων. Ταυτόχρονα, με φόντο ένα ανόθευτο τοπίο και ανάμεσα σε αμπέλια βιολογικής καλλιέργειας, ορνιθώνα, λαχανόκηπο, και δασικό τμήμα, φιλοξενεί έναν Μελισσόκηπο. Πρόσφατα η BEELOSOPHY, απένειμε στο Κτήμα Κοκοτού πιστοποιητικό Καταφυγίου Μελισσών, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του Κτήματος στην υγεία του οικοσυστήματος και των επικονιαστών.

Πρόκειται για το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα.

Τα Καταφύγια Μελισσών για τη Beelosophy είναι πράσινοι χώροι ή εκτάσεις που ενθαρρύνουν την προστασία των επικονιαστών και της φύσης και καλλιεργούν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Σε ένα Καταφύγιο Μελισσών, δεν είναι αναγκαία η διατήρηση εκτρεφόμενων Μελισσών. Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων όπως ευαισθητοποίηση, εκπαιδευτικές ομιλίες, περίπατοι, πρωτοβουλίες επιστήμης των πολιτών, ανάδειξη εξαιρετικών πρωτοβουλιών, διάδοση καλών πρακτικών, και άλλα, τα Καταφύγια Μελισσών συνδέουν άτομα, κοινότητες και φορείς, εμπνέουν, παράγουν νέα γνώση για το οικοσύστημα και καλλιεργούν την κοινή συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον.

Συγχαρητήρια στο Κτήμα Κοκοτού για τη διάκριση αυτή.