ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΧΙΟ

2024-05-02

Μία σημαντική επιτυχία του BEELOSOPHY AMBASSADOR Γ. Μαυροφρύδη και της Καθηγήτριας Θ. Πετανίδου


Κατά την πρόσφατα πραγματοποιηθείσα έρευνα του Εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παραδοσιακή μελισσοκομία της Χίου, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-αποκατάσταση των επικονιαστικών υπηρεσιών σε μεσογειακές μεταπυρικές βιοκοινότητες, συνθεωρώντας τα χαρακτηριστικά της φωτιάς και της βόσκησης, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια Θεοδώρα Πετανίδου, ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που προέκυψαν, εντοπίστηκε και κατεγράφη, από τον Δρ. Γιώργο Μαυροφρύδη, λιθόκτιστο μελισσόσπιτο.

Το εύρημα είναι σημαντικό, διότι, στον ελλαδικό χώρο, παρόμοιες κατασκευές είχαν έως τώρα καταγραφεί μόνο στη βόρεια Άνδρο. Εκτός Ελλάδας, λιθόκτιστα μελισσόσπιτα χρησιμοποιούνταν κατά τους τελευταίους αιώνες σε περιοχές της νότιας Γαλλίας, της βορειοδυτικής Ιταλίας και της Γκουανταλαχάρα της Ισπανίας.

Το μελισσόσπιτο της Χίου βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αρμόλια και διατηρείται σε αναγνωρίσιμη, πλην, όμως, όχι λειτουργική κατάσταση (απουσιάζει η οροφή και η πόρτα εισόδου). Η κατασκευή του ανάγεται στον 19ο, τουλάχιστον, αιώνα και φέρει στους τοίχους του δέκα πήλινες κυψέλες, πέντε κυλινδρικές δίστομες και πέντε τριγωνικού σχήματος, δημιουργημένες με τη χρήση τριών τοπικών κεραμίδων στέγης.

Η αρχιτεκτονική αποτύπωση του μελισσόσπιτου των Αρμολίων πραγματοποιείται από την αρχιτέκτονα Ελένη Μπουμπάρη και την ειδικό στην αποκατάσταση μνημείων Τριανταφυλλιά Ανδρουλιδάκη. Η κατασκευή, όσο και η λειτουργία του εν λόγω μελισσόσπιτου, θα εξεταστούν λεπτομερώς σε μελλοντικό άρθρο των συμμετεχόντων στην έρευνα σε επιστημονικό περιοδικό.