Γίνε χορηγός

Απευθύνεται σε: εταιρείες, δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, ιδιώτες

Ως χορηγός μας, στηρίζεις το έργο μας για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον, και παράλληλα εμπνέεις το κοινό σου, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Έλα να καταστρώσουμε μαζί το πλάνο συνεργασίας μας και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

*Υπάρχει και η δυνατότητα χαρακτηρισμού της χορηγίας ως Πολιτιστική, με απαλλαγή από τον ΦΠΑ και αντίστοιχη έκπτωση από το εισόδημα.