Τί κάνουμε

Ενδιαφερόμαστε για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη ζωή

Με έμπνευση τον θαυμαστό κόσμο των Μελισσών, υλοποιούμε signature δράσεις εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης, αναδεικνύουμε εξαιρετικές πρωτοβουλίες,  αναδεικνύουμε και διαφυλάσσουμε στοιχεία πολιτισμού και περιβάλλοντος, διαδίδουμε καλές πρακτικές.