ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΡΑΣΗ «BEE COSMOS»

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Άγγελος Καραγιάννης, E-mail: akara@pspa.uoa.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκπαιδευτική δράση BEE COSMOS συνδυάζει δραστηριότητα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιωματικό εργαστήριο (παρασκευή μελεκουνιού παρουσία chef) στον σχολικό χώρο. Η δράση έχει έντονο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η δραστηριότητα παρασκευής μελεκουνιού εντάσσεται στη δράση SWEETEN YOUR HERITAGE, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενημερώνουμε το σχολείο για τον κόσμο της μέλισσας και της μελισσοκομίας και για τη σημασία τους, και συμβάλλουμε στην καλλιέργεια μιας θετικής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον και τον πολιτισμό και στην ενεργοποίηση για την ανάληψη ενεργού δράσης και αειφορικών συμπεριφορών, ώστε να προστατέψουμε τους επικονιαστές. Mε τη δράση στηρίζουμε τη βιοποικιλότητα, από την οποία εξαρτάται η επιβίωση όλων μας. Ταυτόχρονα, με αφορμή το στοιχείο «Μελεκούνι Ρόδου», που παρασκευάζουμε μαζί με τους μαθητές μας και προβάλλοντας την αγροδιατροφική κληρονομιά μας γενικότερα, στόχος είναι η προώθηση της υγιεινής διατροφής χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη και η εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικές εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως στοιχεία που καθορίζουν τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα, καθώς και την ατομική και συλλογική μας αυτογνωσία.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ

Τα τελευταία χρόνια, οι Μέλισσες και λοιποί άγριοι επικονιαστές μειώνονται, τόσο σε αφθονία, όσο και σε ποικιλότητα. Οι Μέλισσες, ως κύριοι επικονιαστές, είναι απαραίτητοι για την υγεία των οικοσυστημάτων, την ευημερία και την ίδια τη ζωή. Χωρίς τις Μέλισσες, ζώα και φυτά πεθαίνουν, ενώ η ζωή υποβαθμίζεται και απειλείται με αφανισμό.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι Μέλισσες, ως αόρατοι βοηθοί των θεών, και η θαυμαστή τους κοινωνία, έχουν περίοπτη θέση στον πολιτισμό και στη λαϊκή παράδοση, και ισχυρούς συμβολισμούς στη θρησκεία, τη φιλοσοφία, τη μυθολογία, τις τέχνες, τη λαϊκή θεραπευτική και τη ζωή. Συνδέονται με την αρμονία, τη συνεργασία, την ηθική, την αναγέννηση και την αιωνιότητα και μας εμπνέουν να υιοθετούμε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Επιπλέον, η μελέτη της ζωής των Μελισσών και της συλλογικής τους σοφίας αντανακλά θετικές αξίες και αναδύει νέα γνώση που βελτιώνει τον κόσμο.